===== ERROR =====
Youth Center Mitrovica (situated in Southern Mitrovica, next to the Ibar Bridge)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
1.500.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
1.500.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
1.500.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
1.500.000 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Luljeta Berisha
E krijuar në hapësirën e punës:
Germany - Ekipi
Njehsimi:
Po
Aktiviteti i krijuar në:
22/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
26/08/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth Center Mitrovica (situated in Southern Mitrovica, next to the Ibar Bridge)
PMN ID: 
112010956295

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

To foster intercultural exchange and dialogue between members of all ethnic groups in Mitrovica and thus to contribute to the reconciliation process between Kosovo-Serbs and Kosovo-Albanians.


Përshkrimi : 

This project is not a direct part of the German Development Cooperation‘s portfolio, but is treated as an individual measure, directly commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). It is implemented by the Diakonie Kosova and aims at fostering peaceful interactions between Kosovo-Albanians and Kosovo-Serbians in Mitrovica and North Kosovo.The Youth Center is supposed to offer a protected space to youngsters/children in which intercultural learning through so-called ‘low-threshold activities’ can take place.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

It is still too early to claim the achievement of any of the intended results; nevertheless, first pilot activities (karate, dancing, language games) have been conducted as first trust-building measures and as such seem to have reached members of all ethnic communities and youngsters/children from both parts of Mitrovica; Among the participants, there were 60 % Kosovo-Albanians, 26 % Kosovo-Serbians and 14 % Bosnians. The gender ratio was balanced.Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  18/09/2013
Data fillestare e përfundimit:  31/03/2014
Data e kompletimit aktual:  31/03/2014
Lokacioni
[Kosova] [Mitrovica] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 152 - Parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve, paqes dhe sigurisë - 15220 - Ndërtimi i paqes civile, parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Punësimi, mirëqenia sociale, dhe përfshirja sociale (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (50.0)%

Cross Cutting Theme - YOUTH (50.0)%

Financim
Emri i organizatës : Qeveria Gjermane
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Fondet e qeverisë
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet e planifikuara
Planned
18/09/2013
1.500.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 1.500.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
31/03/2014
1.500.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.500.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
18/09/2013
1.500.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 1.500.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/03/2014
1.500.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 1.500.000 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 1.500.000 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 1.500.000 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 1.500.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 1.500.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • OJQ Diakonie 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 100.0 %
  • Komuna e Mitrovicës

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Christoph Heil - christoph.heil@giz.de ;