===== ERROR =====
ECONET V - Training Firm Network and Economic Orientation of Professional Schools in SEE
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
210.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
210.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arsim Aziri
E krijuar në hapësirën e punës:
Austria - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
15/03/2010
Aktiviteti u përditësua më:
16/09/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
ECONET V - Training Firm Network and Economic Orientation of Professional Schools in SEE
PMN ID: 
11201035282

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The project aims to implement the model of „training firms“ in a number of pilot schools in Kosovo, Macedonia and Serbia. In a medium perspective, this practice oriented teaching method should be incorporated in the respective curricula.


Përshkrimi : 

Students establish practice firms, which act on a virtual basis, but simulate a real business environment. In addition to increased competencies of students, also linguistic and team work capacities are worked on. Further, teacher training and curricula reform aspects are supported. The project takes into account the different levels within the partner countries, but also supports network building between the pilot schools, deepening the results achieved in previous phases. Three additional schools will participate in Kosovo.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia Austriake për Zhvillim ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/09/2007
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2009
Data e kompletimit aktual:  31/12/2009
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 113 - Shkollimi i mesëm - 11330 - Trajnimi profesional (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi dhe aftësimi profesional (mësimin e të rriturve dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Austriake për Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
30/09/2007
210.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 210.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/09/2007
100.000   Euro
Actual
01/09/2008
50.000   Euro
Actual
01/09/2009
50.000   Euro
Actual
01/02/2010
10.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 210.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 210.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 210.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • KulturKontakt Austria

Agjencia përfituese
  • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: