===== ERROR =====
Civil Military Cooperation: CIMIC Small project fund
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
250.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
250.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arsim Aziri
E krijuar në hapësirën e punës:
Austria - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
15/03/2010
Aktiviteti u përditësua më:
16/09/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Civil Military Cooperation: CIMIC Small project fund
PMN ID: 
11201035276

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Community support in various areas by the Austrian KFOR-contingent - CIMIC (Civil-Military Cooperation) in the AoR of the Austrian Battalion. 


Përshkrimi : 

CIMIC-Civil Military Cooperation will  identify and implement projects in following fields:

- Infrastructure Improvement (schools and health centres, water supply)

- Support to small farmers

- Interethnic and interreligious dialogue

- Humanitarian aid (food, clothes, heating material, small house renovations) for vulnerable groups

Project selection includes local/regional stakeholders and the ADC cooperation office in Pristina.

 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia Austriake për Zhvillim ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/07/2007
Data fillestare e përfundimit:  28/02/2010
Data e kompletimit aktual:  28/02/2010
Lokacioni
[Kosova] [Suhareka] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE - 430- Të tjera multisektoriale - 43010- Ndihma multi-sektoriale (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Austriake për Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/07/2007
250.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 250.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/07/2007
250.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 250.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 250.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 250.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • CIMIC-Austria

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: