===== ERROR =====
Rural Water and Sanitation Support, South-Eastern Kosovo, Phase II
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
575.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
517.923 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arsim Aziri
E krijuar në hapësirën e punës:
Austria - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
15/03/2010
Aktiviteti u përditësua më:
16/09/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Rural Water and Sanitation Support, South-Eastern Kosovo, Phase II
PMN ID: 
11201035275

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

In 2005 started a joint project of ADA and SDC (Rural water supply project). In the framework of this project 10 water supply systems and 5 sewage system were build from which 18 villages with 34.000 inhabitants benefited. 

In the second phase with this project will be build water supply systems and sewage systems in another 14 villages (95.000 inhabitants).

The project goal is improvement of the socio economic situation in the small villages of East Kosovo in municipality of Gjilan and in municipality of Suhareke.


Përshkrimi : 

In the second phase with this project will be build water supply systems and sewage systems in another 14 villages (95000 inhabitants)


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The inhabitants of 14 villages are supplied with sufficient  and safe drinking water,

The health condition of the 14 vilages is improved and their health awarness is raised .Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia Austriake për Zhvillim ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/03/2008
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2009
Data e kompletimit aktual:  31/12/2009
Lokacioni
[Kosova] [Gjilan] 50%

[Kosova] [Suhareka] 50%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - 1409 - Furnizimi me ujë dhe kanalizim (nën-sektor) - 14030 - Furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Austriake për Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës :


Emri i organizatës : Agjencia Austriake për Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/03/2008
575.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 575.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/03/2008
302.923   Euro
Actual
02/03/2009
215.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 517.923 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 575.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 517.923 Euro  
Norma e shpërndarjes : 90%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Iniciativa për Zhvillimi të Komunitetit

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: