===== ERROR =====
Young Entreprenuers Program
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
4.846.047,79 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
4.624.950,7 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Aferdita Nimani
E krijuar në hapësirën e punës:
USAID - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
22/09/2010
Aktiviteti u përditësua më:
29/10/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Young Entreprenuers Program
PMN ID: 
11201015796

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

xxx


Përshkrimi : 

xxx


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  10/09/2010
Data fillestare e përfundimit:  05/07/2016
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Prishtina] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 259- SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 25010- Shërbimet mbështetese të bizneseve dhe institucioneve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Zhvillimi i sektorit privat, privatizimi, dhe zhvillimi ekonomik rajonal (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
30/09/2010
4.846.047,79   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 4.846.047,79 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2010
1.291.011,05   Euro
Actual
18/03/2011
216.012,11   Euro
Actual
30/06/2011
469.761,39   Euro
Actual
30/09/2011
187.143,6   Euro
Actual
31/12/2011
217.756,88   Euro
Actual
28/03/2012
191.294,39   Euro
Actual
30/06/2012
555.685,52   Euro
Actual
30/09/2012
692.797,92   Euro
Actual
31/12/2012
474.156,88   Euro
Actual
20/03/2013
-588.223,42   Euro
Actual
30/06/2013
309.612,67   Euro
Actual
30/09/2013
538.345,56   Euro
Actual
31/12/2013
192.392,41   Euro
Actual
31/03/2014
-121.517,93   Euro
Actual
30/09/2014
-1.278,32   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 4.624.950,7 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 4.846.047,79 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 4.624.950,7 Euro  
Norma e shpërndarjes : 95%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 100.0 %

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: