===== ERROR =====
Women in business- Development of market opportunities for women enterpreneurs in production and services
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
49.960 Euro
Zotimi total i planifikuar :
49.960 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
49.960 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Jehona Ademaj
E krijuar në hapësirën e punës:
Finland - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
20/03/2013
Aktiviteti u përditësua më:
03/11/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Women in business- Development of market opportunities for women enterpreneurs in production and services
PMN ID: 
1120102163279

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Increase of income generating potential of women enterpreneurs by promoting production, services and marketing in Kosovo


Përshkrimi : 

Grate ne Biznes (Women in Business) is an NGO established and operational since year 2010 as a response to women's needs in Kosovo, especially in the fields of enterpreneurship and business.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

-74 women trained and supported in their businessBuxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Finlanda ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/03/2013
Data fillestare e përfundimit:  28/02/2014
Data e kompletimit aktual:  28/02/2014
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15170-Organizatat dhe institucionet e grave për barazi (50.0)%

DAC-CRS Sector Scheme - 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 259- SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 25010- Shërbimet mbështetese të bizneseve dhe institucioneve (50.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Zhvillimi i sektorit privat, privatizimi, dhe zhvillimi ekonomik rajonal (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Finlanda
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
28/02/2014
49.960   Euro
Subtotal Planned Commitments: 49.960 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
13/03/2013
20.000   Euro
Actual
03/12/2013
20.000   Euro
Actual
20/03/2014
9.960   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 49.960 Euro    


Emri i organizatës : Finlanda
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/03/2013
49.960   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 49.960 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 49.960 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 49.960 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 49.960 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Grate në Biznes (Women in Business) 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Komuna e Prishtinës 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: