===== ERROR =====
‘Prepared, saved’ - Child-centered Disaster Risk Reduction
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
19.731,35 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
21.208,91 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Anton Selitaj
E krijuar në hapësirën e punës:
UNDCO / UNKT - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
12/02/2015
Aktiviteti u përditësua më:
12/02/2015
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
‘Prepared, saved’ - Child-centered Disaster Risk Reduction
PMN ID: 
11201012710645

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Strengthened capacities of central and local institutions for child-centered Disaster Risk Reduction and response 


Përshkrimi : 

Developed capacities and coordination of central and local institutions for analysis of disaster risks and disaster risks reduction measures;

Developed capacities of central and local institutions for disaster risk reduction and response in case of natural disasters


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Aktiviteti është në buxhet


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  15/09/2014
Data fillestare e përfundimit:  14/09/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Fushë Kosova] 20%

[Kosova] [Gjakova] 40%

[Kosova] [Mitrovica] 40%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 920 - MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE JO-QEVERITARE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - YOUTH (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Përkrahja e përgjithshme (ose e drejtpërdrejtë) buxhetore (GBS)
Zotimet aktuale
Actual
15/09/2014
19.731,35   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 19.731,35 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2014
21.208,91   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 21.208,91 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 19.731,35 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 21.208,91 Euro  
Norma e shpërndarjes : 107%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
  • Kryqi i Kuq i Kosovës

Agjencia përfituese
  • Komuna e Gjakovës
  • Komuna e Fushë Kosovës
  • Komuna e Mitrovicës

Agjencia kontraktuese
  • Kryqi i Kuq i Kosovës

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: