===== ERROR =====
“Women Building Peace and Human Security in the Western Balkans: Implementation of UN SCR 1325”
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
1.234.636,07 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
1.247.171,91 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Anton Selitaj
E krijuar në hapësirën e punës:
UNDCO / UNKT - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
01/06/2012
Aktiviteti u përditësua më:
12/02/2015
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
“Women Building Peace and Human Security in the Western Balkans: Implementation of UN SCR 1325”
PMN ID: 
1120101272293

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The goal of the project was to contribute to democratic governance and women’s rights in the Western Balkans by advancing implementation of SCR 1325.


Përshkrimi : 

UN WOMEN has been implementing the regional project entitled Advancing Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 on Women and Peace and Security in the Western Balkans (2011-2013) since January 2011. This project builds on prior UN WOMEN work in Kosovo since 1999 and is a logical follow-up to two UN WOMEN projects implemented in Kosovo and sub-regionally during the period 2005-2007 and 2008-1011. The regional project has two broad components; gender-sensitive security sector reform and women’s engagement in peace processes at all political and social levels. Activities include working with security sector actors and other relevant public authorities to implement UNSCR 1325 as well as supporting civil society advocates to advocate for women’s rights and gender equality in public and private life. The project is regional in scope with country specific activities planned and implemented in Bosnia Herzegovina, Kosovo (under UNSCR 1244/1999), Macedonia and Serbia.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Aktiviteti është në buxhet


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
 • [UN Women ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/07/2007
Data fillestare e përfundimit:  31/03/2014
Data e kompletimit aktual:  31/03/2014
Lokacioni
[Kosova] [Dragash] 10%

[Kosova] [Gjakova] 20%

[Kosova] [Gjilan] 20%

[Kosova] [Mitrovica] 20%

[Kosova] [Novobërda] 10%

[Kosova] [Prizren] 20%

Niveli i zbatimit: Të dy

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15170-Organizatat dhe institucionet e grave për barazi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2010
407.036,16   Euro
Actual
01/01/2012
151.664,52   Euro
Actual
01/01/2013
174.176,45   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 732.877,12 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2010
435.424,13   Euro
Actual
31/12/2012
143.993,94   Euro
Actual
31/12/2013
159.930,21   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 739.348,28 Euro    


Emri i organizatës : Qeveria e Islandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2012
75.832,26   Euro
Actual
01/01/2013
75.728,89   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 151.561,15 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2012
75.786,28   Euro
Actual
31/12/2013
72.695,55   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 148.481,83 Euro    


Emri i organizatës : UN Women
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2011
328.075,46   Euro
Actual
01/01/2012
7.583,23   Euro
Actual
01/01/2014
14.539,11   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 350.197,79 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2011
333.001,44   Euro
Actual
31/12/2012
7.578,63   Euro
Actual
31/12/2014
18.761,73   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 359.341,8 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 1.234.636,07 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 1.247.171,91 Euro  
Norma e shpërndarjes : 101%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
 • UN Women

Agjencia përfituese
 • Komuna e Mitrovicës
 • Rrjeti i Grave të Kosovës
 • Instituti Gjyqësor i Kosovës
 • Komuna e Gjilanit
 • Policia e Kosovës
 • Ministria e Drejtësisë
 • Komuna e Prishtinës
 • Parlamenti i Kosovës
 • Shoqata e Juristëve Norma

Agjencia kontraktuese
 • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: