===== ERROR =====
Women's Safety and Security Initiative
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
916.715,95 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
869.582,95 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Anton Selitaj
E krijuar në hapësirën e punës:
UNDCO / UNKT - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
27/01/2012
Aktiviteti u përditësua më:
24/02/2015
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Women's Safety and Security Initiative
PMN ID: 
1120101271279

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overarching objective of WSSI Plus is to strengthen capacities of rule of law and
security institutions, to perform in an efficient, transparent, accountable and gender sensitive manner.


Përshkrimi : 

(1) Capacity of government, security and justice providers to implement the Law on Domestic Violence is increased.
(2) National Strategy and Action Plan against Domestic Violence is developed, implemented and monitored.
(3) Provide technical and substantive support to the Ministry of Internal Affairs for the revision of the National Strategy and Action Plan on Trafficking in Human Beings.
(4) Capacity and sustainability in providing services for victims of domestic violence and trafficking in human beings is increased.
(5) Civil society ability to monitor and verify the implementation of the Law on Domestic Violence and the national action plans is strengthened.
(6) Awareness of the general public regarding gender-based violence is increased.
 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 00069640]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  05/02/2009
Data fillestare e përfundimit:  31/05/2014
Data e kompletimit aktual:  31/05/2014
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT (100.0)%

Financim
Id-ja e organizatës financuese : UNDP
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2011
181.946,21   Euro
Actual
01/01/2012
212.120,27   Euro
Actual
01/01/2013
304.024,99   Euro
Actual
01/01/2014
44.814,63   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 742.906,1 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2011
184.678,09   Euro
Actual
31/12/2012
211.991,66   Euro
Actual
31/12/2013
240.551,03   Euro
Actual
31/12/2014
46.430,26   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 683.651,05 Euro    


Id-ja e organizatës financuese : UNDP
Emri i organizatës : Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2010
173.809,86   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 173.809,86 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2010
185.931,9   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 185.931,9 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 916.715,95 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 869.582,95 Euro  
Norma e shpërndarjes : 95%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: