===== ERROR =====
Youth Education Committee
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
98.466,44 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
99.453,25 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Vladimir Jovanovic
E krijuar në hapësirën e punës:
UK Embassy - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
30/10/2013
Aktiviteti u përditësua më:
04/03/2015
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth Education Committee
PMN ID: 
1120102525842

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

To provide young people of the region (Bosnia, Kosovo, Macedonia, Serbia) with an opportunity to discuss and compare the experiences of their societies with the processes of reconciliation and transition in the region by using the European integration as a tool.


Përshkrimi : 

Through comparative and multiperspective approach and visits to governmental non-governmental and academic institutions in Belgrade they will come up with common conclusions about dealing with the past, the future of European integration of the region and the perspectives for regional cooperation in future. The project will aslo allow the participants to exchange ideas about overcoming the biggest obsticales in transition, and spread them further in their communities by becoming Youth Reconciliation Ambassadors.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/04/2013
Data fillestare e përfundimit:  31/03/2015
Data e kompletimit aktual:  31/03/2015
Lokacioni
[Bosnia and Herzegovina]

[Kosova] 100%

[Macedonia]

[Serbia]

Niveli i zbatimit: Rajonal

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 152 - Parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve, paqes dhe sigurisë (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/03/2014
47.924,48   Euro
Actual
31/03/2015
50.541,95   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 98.466,44 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/03/2014
48.426,72   Euro
Actual
31/03/2015
51.026,52   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 99.453,25 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 98.466,44 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 99.453,25 Euro  
Norma e shpërndarjes : 101%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Youth Reconciliation Ambassadors

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • Youth Reconciliation Ambassadors
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: