===== ERROR =====
Evaluation of Mitrovica North Administration Office (MNAO) work within first six months, June – December 2012.
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
9.434,73 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
9.069,49 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Vladimir Jovanovic
E krijuar në hapësirën e punës:
UK Embassy - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
20/05/2013
Aktiviteti u përditësua më:
02/03/2015
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Evaluation of Mitrovica North Administration Office (MNAO) work within first six months, June – December 2012.
PMN ID: 
1120102524424

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The purpose of this project is to identify where the successes have been and where the weaknesses are, and to change public’s perception contributing to the creation of more positive opinion on the work of MNAO among citizens of the north Mitrovica


Përshkrimi : 

The purpose of this project is to identify where the successes have been and where the weaknesses are, and to change public’s perception contributing to the creation of more positive opinion on the work of MNAO among citizens of the north Mitrovica


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  02/01/2012
Data fillestare e përfundimit:  31/03/2013
Data e kompletimit aktual:  31/03/2013
Lokacioni
[Kosova] [Mitrovica Veriore ] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15212-Decentralizimi dhe mbështetja e pushtetit nënkombëtar (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Qeverisja lokale dhe decentralizimi (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/12/2012
9.434,73   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 9.434,73 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/03/2013
9.069,49   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 9.069,49 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 9.434,73 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 9.069,49 Euro  
Norma e shpërndarjes : 96%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Mitrovica North Administrative Office

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: