===== ERROR =====
“Kosovo Talks EU” Recognitions Advocacy and Public Diplomacy
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
231.921,45 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
231.921,45 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Vladimir Jovanovic
E krijuar në hapësirën e punës:
UK Embassy - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
31/10/2013
Aktiviteti u përditësua më:
06/03/2015
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
“Kosovo Talks EU” Recognitions Advocacy and Public Diplomacy
PMN ID: 
1120102525885

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The aim of this project is to deliver improved and coordinated communication with Europe, more specifically with non-recognising countries of the EU (Greece, Slovakia, Spain, Romania and Cyprus).


Përshkrimi : 

The British Council will for example organise tailored outward visits to 5 EU non-recognisers and support civil society outward visits to non-recognising countries through micro-travel grants from "Kosovo Advocacy Fund" The project also targets other regions of the world, with the aim of increasing recognitions and builds capacity within the MFA through targeted tranings and secondments.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/05/2012
Data fillestare e përfundimit:  31/03/2015
Data e kompletimit aktual:  31/03/2015
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/03/2013
92.340,48   Euro
Actual
31/03/2014
92.000   Euro
Actual
31/03/2015
47.580,97   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 231.921,45 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/03/2013
92.340,48   Euro
Actual
31/03/2014
92.000   Euro
Actual
31/03/2015
47.580,97   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 231.921,45 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 231.921,45 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 231.921,45 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • British Council

Agjencia përfituese
  • Ministria e Punëve të Jashtm

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: