===== ERROR =====
Worst Forms of Child Labour Project 1
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
367.286,51 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
327.926,56 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Anton Selitaj
E krijuar në hapësirën e punës:
UNDCO / UNKT - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
25/03/2013
Aktiviteti u përditësua më:
16/02/2016
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Worst Forms of Child Labour Project 1
PMN ID: 
1120101273447

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Support to the key stakeholders (public authorities at central and local levels, employers, workers' organisations) in enhancing their capacity in addressing child labour issues and to implement the action plan on prevention and elimination of the worst forms of child labour


Përshkrimi : 

The project ensured continuation of ILOs International programme on Elimination of Child Labour in  mainstreaming child labour into legislation and policies, capacity building for public authorities, workers’ and employers’ organizations, establishment and piloting of the child labour monitoring system, provission of direct services for prevention and withdrawal of children involved in WFCL and awareness rising.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Aktiviteti është në buxhet


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Organizata Ndërkombëtare e Punës ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2011
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET - 1609 - infrastruktura të tjera sociale dhe shërbimet (nën-sektor) - 16020 - Politikat e punësimit dhe menaxhimin administrativ (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Punësimi, mirëqenia sociale, dhe përfshirja sociale (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Organizata Ndërkombëtare e Punës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2011
167.485,99   Euro
Actual
01/01/2012
48.296,05   Euro
Actual
01/01/2013
73.098,83   Euro
Actual
01/01/2014
72.695,55   Euro
Actual
01/01/2015
5.710,09   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 367.286,51 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2011
121.703,95   Euro
Actual
31/12/2012
48.266,77   Euro
Actual
31/12/2013
70.170,83   Euro
Actual
31/12/2014
81.572,72   Euro
Actual
30/09/2015
6.212,28   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 327.926,56 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 367.286,51 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 327.926,56 Euro  
Norma e shpërndarjes : 89%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Organizata Ndërkombëtare e Punës 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Ministry of Culture Youth and Sports
  • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
  • Ministry of Labor and Social Walfare
  • Ministry of Local Government and Administration
  • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: