===== ERROR =====
ICT for the improvement of government capacity and services; information system, security and strategy (FY2015)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
9.880,73 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
10.292,6 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Kanako Terui
E krijuar në hapësirën e punës:
Japan - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
06/01/2016
Aktiviteti u përditësua më:
24/03/2016
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
ICT for the improvement of government capacity and services; information system, security and strategy (FY2015)
PMN ID: 
11201021711470

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The aim is to develop capacity for leading ICT strategy development and business enhancement of the participant's country.


Përshkrimi : 

The selected participant from Kosovo is going through a series of lectures to learn enterprise architecture, security basics, effective use of OSS for problem-solving, cloud computing basics and so on, based on Japanese experience.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The training is still ongoing in Japan until March 2016.Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia e Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  28/10/2015
Data fillestare e përfundimit:  15/03/2016
Data e kompletimit aktual:  15/03/2016
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 220 - KOMUNIKIMI - 2209 - Komunikim (nën-sektor) - 22040 - Informacioni dhe teknologjia e komunikimit (TIK) (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi i lartë, hulumtimi dhe inovacioni (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Government of Japan
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/04/2015
9.880,73   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 9.880,73 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2015
10.292,6   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 10.292,6 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 9.880,73 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 10.292,6 Euro  
Norma e shpërndarjes : 104%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Agjencia përfituese
  • Agencija za Udruženje informisanja
  • Ministria e Administratës Publike

Agjencia kontraktuese
  • Agencija za Udruženje informisanja

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Kanako Terui - kanako.terui@rks-gov.net ;