===== ERROR =====
Youth Employment and Entrepreneurship in Kosovo
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
723.150 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
723.150 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
100.000 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arsim Aziri
E krijuar në hapësirën e punës:
Austria - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
03/01/2013
Aktiviteti u përditësua më:
26/04/2016
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth Employment and Entrepreneurship in Kosovo
PMN ID: 
112010352846

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The project’s main objective is increased employability and economic opportunities for Kosovo’s youth, and specifically university students, as well as their enhanced participation in institutional decision-making processes.

The specific objectives of the project are:

1.       Increased employability and economic opportunities for Kosovo’s youth, and specifically university students, as well as their enhanced participation in institutional decision-making processes.

2.       Kosovo’s youth empowered and enabled to make a successful transition from educational to professional life through partnership with academia and the private sector.


Përshkrimi : 

The project’s main objective is increased employability and economic opportunities for Kosovo’s youth, and specifically university students, as well as their enhanced participation in institutional decision-making processes.

The specific objectives of the project are:

1.       Increased employability and economic opportunities for Kosovo’s youth, and specifically university students, as well as their enhanced participation in institutional decision-making processes.

2.       Kosovo’s youth empowered and enabled to make a successful transition from educational to professional life through partnership with academia and the private sector.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The expected results of the project are:

-          Youth realize innovative youth-led projects

-          Innovative and open-source technologies are used to engage youth in projects with direct linkage to universities, academia and municipal and central Kosovo institutions

-          Youth Advocacy Platform enables youth participation



Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia Austriake për Zhvillim ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/12/2012
Data fillestare e përfundimit:  30/11/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 113 - Shkollimi i mesëm - 11330 - Trajnimi profesional (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi dhe aftësimi profesional (mësimin e të rriturve dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - YOUTH (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Austriake për Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
10/12/2012
723.150   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 723.150 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
01/07/2015
100.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 100.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
15/12/2012
623.150   Euro
Actual
01/09/2014
100.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 723.150 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 723.150 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 100.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 723.150 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: