===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
24.600 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
10.392 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
14.300 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arsim Aziri
E krijuar në hapësirën e punës:
Austria - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
13/03/2013
Aktiviteti u përditësua më:
26/05/2016
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth in Action
PMN ID: 
112010353233

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Overall Objective 1: Young people are more involved in the EU integration process

Overall Objective 2: The interference of young people in political decision-making (particularly in relation to socio-economic development of the country) is strengthened.

Specific objective: Local Youth Action Councils will be able to actively participate in policy-making processes.


Përshkrimi : 

The aim of the project is to increase the involvement of young people in the EU integration process and the participation of youth in political life (particularly in relation to socio-economic development of the country). So called, Local Youth Action Councils' (LYACs) should be empowered to actively participate in political decision making.

LYACs are the focus of this project, as they play a key role in the potential of youth participation in politics, society and the country's development. To fulfill this role, these small organizations need to be supported.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia Austriake për Zhvillim ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/12/2012
Data fillestare e përfundimit:  15/05/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15150-Pjesëmarrja demokratike dhe shoqëria civile (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - YOUTH (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Austriake për Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
10/12/2012
24.600   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 24.600 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
30/03/2014
11.800   Euro
Planned
30/06/2015
2.500   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 14.300 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
20/02/2013
10.300   Euro
Actual
03/07/2015
92   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 10.392 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 24.600 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 14.300 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 10.392 Euro  
Norma e shpërndarjes : 42%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • World Vision Austria 100.0 %

Agjencia përfituese
  • World Vision Austria 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: