===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
10.880 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
10.880 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Venera Ramaj
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
15/06/2016
Aktiviteti u përditësua më:
15/06/2016
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Waste water seminar
PMN ID: 
11201034012546

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

A Seminar Waste water treatment at May 2015 in Kosovo as a starting point of a program for vocation education in the field of waste water treatment. This seminar of a week is aimed to introduce waste water issues to persons concerned from Universities, Industry and central and local Authorities. Besides an introduction to the effects of waste water on the quality of surface water and the technological possibilities to reduce the discharge of waste water, also the need for education and the waste water program will be discussed during the workshop/course. During the seminar agreement on the coordination and counseling of the waste water program in Kosovo will be aimed at. In this way it will be guaranteed that the needs of future employers for professional employees are taken into account.


Përshkrimi : 

A Seminar Waste water treatment at May 2015 in Kosovo as a starting point of a program for vocation education in the field of waste water treatment. This seminar of a week is aimed to introduce waste water issues to persons concerned from Universities, Industry and central and local Authorities. Besides an introduction to the effects of waste water on the quality of surface water and the technological possibilities to reduce the discharge of waste water, also the need for education and the waste water program will be discussed during the workshop/course. During the seminar agreement on the coordination and counseling of the waste water program in Kosovo will be aimed at. In this way it will be guaranteed that the needs of future employers for professional employees are taken into account.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/05/2015
Data fillestare e përfundimit:  01/09/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - 1409 - Furnizimi me ujë dhe kanalizim (nën-sektor) - 14081 - Edukimi dhe trajnimi në furnizimin me ujë dhe kanalizimet (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/05/2015
10.880   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 10.880 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/05/2015
10.880   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 10.880 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 10.880 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 10.880 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës

Agjencia përfituese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: