===== ERROR =====
Youth multi-ethnic Assembly
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
14.040 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
14.040 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Venera Ramaj
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
02/06/2016
Aktiviteti u përditësua më:
15/06/2016
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth multi-ethnic Assembly
PMN ID: 
11201034012259

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The aim of the project is to educate young people to develop and express their own opinion in their community via the Municipal Youth multi-ethnic Assembly in Rahovec.


Përshkrimi : 

The project aims to achieve/to realize human rights, moreover the rights of children. The inclusion of children in an organized way would be a great way to achieve more awareness on their rights. The representatives in the assembly will represent hundreds of young people from the region. The Youth council aims to improve the relationships between youth from different ethnic backgrounds, and to increase their political involvement. The second phase of the project is focused on implementing the ‘Action Plan’ in which the youth of Rahovec region will be included in lower-level politics.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Youth Council Rahovec ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/11/2015
Data fillestare e përfundimit:  01/11/2016
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Rahovec] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15160- Të drejtat e njeriut (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - YOUTH (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/11/2015
14.040   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 14.040 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/11/2015
14.040   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 14.040 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 14.040 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 14.040 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Youth Council Rahovec

Agjencia përfituese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: