===== ERROR =====
Youth education on cultural heritage
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
5.350 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
5.350 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Venera Ramaj
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
02/06/2016
Aktiviteti u përditësua më:
15/06/2016
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth education on cultural heritage
PMN ID: 
11201034012241

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Aim of this project is to increase respect for other people’s cultural backgrounds by protecting cultural heritage.


Përshkrimi : 

A total of 350 children ranging in age from 10 to 15 will be involved in three activities. All activities will be multi-ethnic as 150 Bosnian, 50 Albanian, 50 Turkish, 40 Gorani, 30 Serbs and 30 RAE children will be involved in the project. The first activity consists of a lecture in schools to inform the children on the concept of cultural heritage. The second activity consists of workshops for the children in schools on protection and promotion of cultural heritage. Lastly, the NGO will take the children to the main monuments of Pristina as a cultural trip. There will be 7 one-day trips, each time 50 children of different ethnic backgrounds will come along.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [ETNOKOS ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  15/05/2016
Data fillestare e përfundimit:  15/12/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Prizren] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (50.0)%

Cross Cutting Theme - YOUTH (50.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
15/05/2015
5.350   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 5.350 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
15/05/2015
5.350   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 5.350 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 5.350 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 5.350 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • ETNOKOS

Agjencia përfituese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: