===== ERROR =====
PEU CSSF YUP 0003031/Support community reconciliation and mutual understanding through culture in order to reduce risk of conflict
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
23.913,54 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
25.667,94 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Ermire Berisha
E krijuar në hapësirën e punës:
UK Embassy - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
06/06/2016
Aktiviteti u përditësua më:
25/01/2017
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
PEU CSSF YUP 0003031/Support community reconciliation and mutual understanding through culture in order to reduce risk of conflict
PMN ID: 
11201033412381

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

To reduce the tensions through the increase of intercultural understanding and tolerance, strengthening of the dialogue between various community groups living in Kosovo, also through the increase of the awareness on the necessity of safeguard and promotion of cultural hertiage and intercultural deversity as a common and universal value. 


Përshkrimi : 

The project aims to reduce the tensions through the increase of intercultural understanding and tolerance, strengthening of the dialogue between various community groups living in Kosovo, also through the increase of the awareness on the necessity of safeguard and promotion of cultural hertiage and intercultural deversity as a common and universal value. 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/12/2015
Data fillestare e përfundimit:  31/03/2016
Data e kompletimit aktual:  31/03/2016
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA - 9989 - E pandarë / E papërcaktuar (nën-sektor) (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/03/2015
23.913,54   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 23.913,54 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/10/2015
25.667,94   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 25.667,94 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 23.913,54 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 25.667,94 Euro  
Norma e shpërndarjes : 107%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Organizacija za Razvoj Zajednica HUMAN

Agjencia përfituese
  • Mitrovica North Administrative Office

Agjencia kontraktuese
  • Organizacija za Razvoj Zajednica HUMAN

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Meliza Islami - meliza.islami@fco.gov.uk ;