===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
4.378,56 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
4.378,56 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Grazyna Karwoska-Budd
E krijuar në hapësirën e punës:
UK Embassy - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
04/03/2015
Aktiviteti u përditësua më:
25/01/2017
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Week of Women 2015
PMN ID: 
11201027610973

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The goal of this event is to gather future women leaders from all segments of society to participate in a week-long program to network and advance as wella s build new skills. One of the topics will be Preventing Sexual Violence in Conflict.


Përshkrimi : 

Week of Women is an annual event that started in 2012 as a pilot project by National Democratic Institute where gathered more than 100 women representatives of political parties civil society business media and academia. It will be offered as an open platform and will be organized in cooperation with Office of the President of Kosovo, women Caucus and other partners. 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/03/2014
Data fillestare e përfundimit:  31/03/2014
Data e kompletimit aktual:  31/03/2014
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA - 9989 - E pandarë / E papërcaktuar (nën-sektor) - Promovimi i ndërgjegjësimit lidhur me zhvillimin (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/03/2014
4.378,56   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 4.378,56 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/03/2014
4.378,56   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 4.378,56 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 4.378,56 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 4.378,56 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Instituti Demokratik Kombëtar

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • Office of the President of Kosovo
  • Women Caucus
  • Kosovo Women

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: