===== ERROR =====
'Revitalization of Old Bazaars and Artisanship of Western Kosovo'
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
80.919 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Philip Mellish
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
20/03/2017
Aktiviteti u përditësua më:
23/03/2017
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
'Revitalization of Old Bazaars and Artisanship of Western Kosovo'
PMN ID: 
11201020315544

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

'Revitalization of Old Bazaars and Artisanship of Western Kosovo'


Përshkrimi : 

'Revitalization of Old Bazaars and Artisanship of Western Kosovo'


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2014 / 354-586]

Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

[Kosova] [Peja]

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 259- SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 25010- Shërbimet mbështetese të bizneseve dhe institucioneve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
28/07/2016
80.919   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 80.919 Euro    


 
Gjithsej disbursimet aktuale: 80.919 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Komuna e Pejës

Agjencia kontraktuese
  • Qeveria e Kosovës

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: