===== ERROR =====
"WASTE WATER TREATMENT PLANT" in Gjakova
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
8.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
4.629.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arta Stublla
E krijuar në hapësirën e punës:
Switzerland - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
14/07/2014
Aktiviteti u përditësua më:
30/09/2020
 
Requested activity version was not the latest version. Preview switched to showing the last version!
Identifikimi
Titulli i projektit: 
"WASTE WATER TREATMENT PLANT" in Gjakova
PMN ID: 
112010888440

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overall impact of the Project is the improvement of the living conditions of the population in Gjakova and in the downstream localities and the protection of surface and ground water resources. The main outcome is to establish reliable and hygienic water sanitation systems at cost-covering and socially acceptable price and commercially sustainable utilities within a functioning and adequate institutional and regulatory framework.


Përshkrimi : 

The Project involves investment measures in wastewater treatment on the one hand, and institutional strengthening with the target RWC on the other hand.

It will contain the Investment measures; replacement and repair/construction of the sewage network, ii. construction of a transmission line to the envisaged WWTP and the construction of a WWTP. The project includes as well the Accompanying measures including the Corporate development component and policy dialogue / regulatory aspects.

 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Aktiviteti është në buxhet


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  26/11/2013
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2017
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Gjakova] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - 1409 - Furnizimi me ujë dhe kanalizim (nën-sektor) - 14020 - Furnizimi me ujë dhe kanalizimet - sistemet e mëdha (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2014
8.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 8.000.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
20/12/2015
3.600.000   Euro
Actual
15/04/2016
1.029.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 4.629.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 8.000.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 4.629.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 58%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: