===== ERROR =====
Western Balkans enabling project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
84.900 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
84.900 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Venera Ramaj
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
03/03/2017
Aktiviteti u përditësua më:
19/05/2017
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Western Balkans enabling project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform
PMN ID: 
11201034015284

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Good Governance


Përshkrimi : 

The overall goal is to increase the relevance, participation and capacity of civil society organisations (CSOs) and media in the Western Balkans (WB) to advocate for and influence the design and implementation of public administration reform (PAR)


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Aktiviteti është në buxhet


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  15/12/2015
Data fillestare e përfundimit:  15/12/2018
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Rajonal

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Administrata publike (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
15/12/2015
42.450   Euro
Actual
31/01/2016
42.450   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 84.900 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
15/12/2015
42.450   Euro
Actual
30/06/2016
42.450   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 84.900 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 84.900 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 84.900 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Grupi per Studime Juridike dhe Politike Shoqate*Group for Legal and Political and Political Studies GSJP

Agjencia përfituese
  • Qeveria e Kosovës

Agjencia kontraktuese
  • Grupi per Studime Juridike dhe Politike Shoqate*Group for Legal and Political and Political Studies GSJP

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: