===== ERROR =====
'For Hannah, future stories from the past
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
2.500 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
2.500 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
AMP User
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/05/2017
Aktiviteti u përditësua më:
19/05/2017
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
'For Hannah, future stories from the past
PMN ID: 
1120101915957

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Dutch cello player, will teach and perform at the European Summer Music Academy.


Përshkrimi : 

Dutch cello player, will teach and perform at the European Summer Music Academy.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/01/2016
2.500   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.500 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/06/2016
2.500   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 2.500 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 2.500 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 2.500 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Ministry of Culture Youth and Sports

Agjencia kontraktuese
  • Qeveria e Kosovës

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: