===== ERROR =====
Support to Agency for Gender Equality
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
1.721.256,22 Euro
Zotimi total i planifikuar :
1.721.256,22 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
603.258,93 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
1.721.256,22 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Mirnije Stublla
E krijuar në hapësirën e punës:
Sweden - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
14/08/2015
Aktiviteti u përditësua më:
06/03/2018
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Support to Agency for Gender Equality
PMN ID: 
1120103711149

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The main objective:

Strengthening gender equality in Kosovo through the Agency for Gender Equality and the national Gender Mechanism

Specific objective:

AGE is to enhance gender equality in Kosovo through increasing the capacity of Agency for Gender Equality and the national gender mechanism to implement the Law on Gender Equality in Kosovo.


Përshkrimi : 

Support to Agency for Gender Equality, Govenment of Kosovo, as part of public administration reform.

Support to AGE is to enhance gender equality in Kosovo through increasing the capacity of Agency for Gender Equality and the national gender mechanism to implement the Law on Gender Equality in Kosovo.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

Achievement of gender equality as per the Law on Gender Equality.Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/06/2015
Data fillestare e përfundimit:  30/09/2021
Data e kompletimit aktual:  30/09/2021
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15110 - Politika e sektorit publik dhe menaxhimi administrativ (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Administrata publike (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Suedia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet e planifikuara
Planned
01/06/2015
112.019,12   Euro
Planned
01/01/2016
106.713,34   Euro
Planned
01/01/2017
384.168,01   Euro
Planned
01/01/2018
512.224,01   Euro
Planned
01/01/2019
426.853,34   Euro
Planned
03/01/2020
179.278,4   Euro
Subtotal Planned Commitments: 1.721.256,22 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
01/06/2015
112.019,12   Euro
Actual
01/01/2016
106.713,34   Euro
Actual
01/01/2017
384.168,01   Euro
Actual
01/01/2018
512.224,01   Euro
Actual
01/01/2019
426.853,34   Euro
Actual
03/01/2020
179.278,4   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.721.256,22 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
01/06/2015
112.019,12   Euro
Planned
01/01/2016
106.713,34   Euro
Planned
01/01/2017
384.168,01   Euro
Planned
09/01/2018
512.224,01   Euro
Planned
01/01/2019
426.853,34   Euro
Planned
03/01/2020
179.278,4   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 1.721.256,22 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
17/07/2015
112.377,59   Euro
Actual
08/11/2016
53.356,67   Euro
Actual
30/12/2016
53.356,67   Euro
Actual
17/08/2017
384.168,01   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 603.258,93 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 1.721.256,22 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 1.721.256,22 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 1.721.256,22 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 603.258,93 Euro  
Norma e shpërndarjes : 35%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Qeveria e Kosovës

Agjencia kontraktuese
  • Zyra e Kryeministrit

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: