===== ERROR =====
Vocational training in tourism
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
25.500 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
19.500 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Alexandrine Gérardin
E krijuar në hapësirën e punës:
France - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
14/03/2010
Aktiviteti u përditësua më:
21/03/2018
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Vocational training in tourism
PMN ID: 
11201032270

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Vocational training in tourism


Përshkrimi : 

Vocational training in tourism


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  22/03/2010
Data fillestare e përfundimit:  23/04/2010
Data e kompletimit aktual:  23/04/2010
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 113 - Shkollimi i mesëm - 11330 - Trajnimi profesional (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi dhe aftësimi profesional (mësimin e të rriturve dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Francës në Kosovë
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
15/03/2010
24.500   Euro
Actual
30/11/2015
1.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 25.500 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2009
18.500   Euro
Actual
01/11/2016
1.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 19.500 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 25.500 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 19.500 Euro  
Norma e shpërndarjes : 76%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Ambasada e Francës në Kosovë

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • Shoqeria Civile

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: