===== ERROR =====
IPA 2013 - ''Going Green Action" improving environmental standards in the 4 municipalities of north Kosovo
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
29.493 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
29.492 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
AMP User
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
29/06/2016
Aktiviteti u përditësua më:
06/09/2018
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2013 - ''Going Green Action" improving environmental standards in the 4 municipalities of north Kosovo
PMN ID: 
1120101912701

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

IPA - 2013 ''Going Green Action" improving enviromental standards in the 4 munciipalities of north Kosovo


Përshkrimi : 
The aim of teh project is to strengthen the role of civil society organisations in awareneess raising and decision making concerning enviromental issues
Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2015/372-158]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  29/12/2015
Data fillestare e përfundimit:  29/12/2016
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15150-Pjesëmarrja demokratike dhe shoqëria civile (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Komisioni Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
29/12/2015
29.493   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 29.493 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
21/01/2016
23.594   Euro
Actual
30/03/2017
5.898   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 29.492 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 29.493 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 29.492 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Mitrovica North Administrative Office

Agjencia përfituese
  • Mitrovica North Administrative Office

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Philip Mellish - philip.mellish@eeas.europa.eu ;