===== ERROR =====
IPA 2012 - EU Grant scheme for the North - NORTH Development-increase competitiveness and development capacities of North Kosovo by providing sub grant to business, improving their linkages and promoting local producers
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
270.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
270.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Shpresa PLAKOLLI
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
15/05/2014
Aktiviteti u përditësua më:
06/09/2018
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2012 - EU Grant scheme for the North - NORTH Development-increase competitiveness and development capacities of North Kosovo by providing sub grant to business, improving their linkages and promoting local producers
PMN ID: 
1120101418281

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

NORTH Development-increase competitiveness and development capacities of North Kosovo by providing sub grant to business, improving their linkages and promoting local producers.


Përshkrimi : 
  • NORTH Development-increase competitiveness and development capacities of North Kosovo by providing sub grant to business, improving their linkages and promoting local producers.

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2014/343-569]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  14/05/2014
Data fillestare e përfundimit:  13/11/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Mitrovica Veriore ] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE - 430- Të tjera multisektoriale - 43040- Zhvillimi rural (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL - Bujqësia dhe zhvillimi rural (nën-sektor) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
14/05/2014
270.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 270.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
23/05/2014
198.162   Euro
Actual
03/10/2016
71.838   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 270.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 270.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 270.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Mitrovica North Administrative Office

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Philip Mellish - philip.mellish@eeas.europa.eu ;