===== ERROR =====
IPA 2013 - Expanding business capacities and producing qualitative proucts in North Economic Region
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
99.996 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
99.934 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Aferdita Tahiri
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/09/2016
Aktiviteti u përditësua më:
27/09/2018
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2013 - Expanding business capacities and producing qualitative proucts in North Economic Region
PMN ID: 
112010413599

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Expanding business capacities and producing qualitative proucts in North Economic Region


Përshkrimi : 

D


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2014/355-585]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  23/01/2015
Data fillestare e përfundimit:  22/03/2016
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 259- SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 25010- Shërbimet mbështetese të bizneseve dhe institucioneve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
23/01/2015
99.996   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 99.996 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
22/01/2015
76.360   Euro
Actual
19/07/2016
23.574   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 99.934 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 99.996 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 99.934 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Zyra e Bashkimit Evropian

Agjencia përfituese
  • Mitrovica North Administrative Office

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Philip Mellish - philip.mellish@eeas.europa.eu ;