===== ERROR =====
IPA 2013 - Investing in Creative Industries
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
65.970 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
65.970 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Aferdita Tahiri
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
16/09/2016
Aktiviteti u përditësua më:
27/09/2018
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2013 - Investing in Creative Industries
PMN ID: 
112010413583

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Investing in Creative Industries


Përshkrimi : 

D


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2014/355-579]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  22/01/2015
Data fillestare e përfundimit:  21/04/2016
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 259- SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 25010- Shërbimet mbështetese të bizneseve dhe institucioneve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Mitrovica North Administrative Office
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
22/01/2015
65.970   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 65.970 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
22/01/2015
52.776   Euro
Actual
26/08/2016
13.194   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 65.970 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 65.970 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 65.970 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Zyra e Bashkimit Evropian

Agjencia përfituese
  • Mitrovica North Administrative Office

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Philip Mellish - philip.mellish@eeas.europa.eu ;