===== ERROR =====
IPA 2016/2018/402-246 - Strengthening Furniture Sector through New Technology, Certifications and EU Market Linkages
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
468.340 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Lumnije Tahiri-Bullatovci
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
07/12/2018
Aktiviteti u përditësua më:
22/01/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2016/2018/402-246 - Strengthening Furniture Sector through New Technology, Certifications and EU Market Linkages
PMN ID: 
11201036219035

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Increase the capacities of the company to become competitive in EU market to export furniture made in Kosovo.


Përshkrimi : 

Increase the capacities of the company to become competitive in EU market to export furniture made in Kosovo.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2018/402-246]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  15/11/2018
Data fillestare e përfundimit:  15/12/2021
Data e kompletimit aktual:  15/12/2021
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 321 - INDUSTRI - 3219- INDUSTRIA (nën-sektor) - 32130- Zhvillimi i ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
15/12/2018
468.340   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 468.340 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 468.340 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Zyra e Bashkimit Evropian

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Aferdita Tahiri - Aferdita.TAHIRI@eeas.europa.eu ;