===== ERROR =====
2018/402-253 - Promoting the global competitiveness of the roll forming industry in Kosovo in line with the principles of sustainable development
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
72.500 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
29.580 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Lumnije Tahiri-Bullatovci
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
21/11/2018
Aktiviteti u përditësua më:
22/01/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
2018/402-253 - Promoting the global competitiveness of the roll forming industry in Kosovo in line with the principles of sustainable development
PMN ID: 
11201036219015

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Promoting the global competitiveness of the roll forming industry in Kosovo in line with the principles of sustainable development


Përshkrimi : 

Promoting the global competitiveness of the roll forming industry in Kosovo in line with the principles of sustainable development


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2018/402-253]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  12/11/2018
Data fillestare e përfundimit:  12/05/2020
Data e kompletimit aktual:  15/12/2021
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 321 - INDUSTRI - 3219- INDUSTRIA (nën-sektor) - 32130- Zhvillimi i ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Zhvillimi i sektorit privat, privatizimi, dhe zhvillimi ekonomik rajonal (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
12/12/2018
72.500   Euro
Subtotal Planned Commitments: 72.500 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
21/11/2018
29.580   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 29.580 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 72.500 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 29.580 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Zyra e Bashkimit Evropian

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Aferdita Tahiri - Aferdita.TAHIRI@eeas.europa.eu ;