===== ERROR =====
European Union Rule of Law Mission EULEX Kosovo
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
412.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Besar Dinarama
E krijuar në hapësirën e punës:
Estonia - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/04/2012
Aktiviteti u përditësua më:
20/04/2012
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
European Union Rule of Law Mission EULEX Kosovo
PMN ID: 
1120101331937

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Institutional Capacity building
 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/12/2008
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
Niveli i zbatimit:

Lokacioni i zbatimit:

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Estonia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2008
55.000   Euro
Actual
01/01/2009
126.000   Euro
Actual
01/01/2010
115.000   Euro
Actual
01/01/2011
116.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 412.000 Euro    


 
Gjithsej disbursimet aktuale: 412.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Zyra e Bashkimit Evropian

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: