===== ERROR =====
Support to Olof Palme International Center Program in Kosovo 2016-2021
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
3.841.680,09 Euro
Zotimi total i planifikuar :
3.841.680,09 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
2.080.910,05 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
3.841.680,09 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Mirnije Stublla
E krijuar në hapësirën e punës:
Sweden - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
28/01/2016
Aktiviteti u përditësua më:
01/02/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Support to Olof Palme International Center Program in Kosovo 2016-2021
PMN ID: 
1120103711480

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The Olof Palme International Center programme in Kosovo is focused on supporting partners’ efforts in realigning with their constituencies and strengthens their popular base through increased membership, volunteerism and activism.


Përshkrimi : 

The intentionof Olof Palme International Center is to continue the process of supporting vivid, pluralistic and creative forms of organising to strengthen and re-ignite citizens and civil society, bring our programmes and activities closer to each other, make cooperation, exchanges of ideas and experiences as well as strategic relationship building possible.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

Increase citizen’s participation for accountable and transparent governance towards social justiceBuxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  02/12/2015
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2022
Data e kompletimit aktual:  31/12/2022
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15150-Pjesëmarrja demokratike dhe shoqëria civile (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - NON-CROSS CUTTING ALLOCATION (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Suedia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
10/12/2015
533.566,68   Euro
Planned
10/12/2016
533.566,68   Euro
Planned
10/12/2017
266.783,34   Euro
Planned
10/12/2018
266.783,34   Euro
Planned
10/12/2019
746.993,35   Euro
Planned
31/03/2020
746.993,35   Euro
Planned
31/03/2021
746.993,35   Euro
Subtotal Planned Commitments: 3.841.680,09 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
10/12/2015
533.566,68   Euro
Actual
10/12/2016
533.566,68   Euro
Actual
10/12/2017
266.783,34   Euro
Actual
10/12/2018
266.783,34   Euro
Actual
10/12/2019
746.993,35   Euro
Actual
31/03/2020
746.993,35   Euro
Actual
31/03/2021
746.993,35   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 3.841.680,09 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
10/12/2015
533.566,68   Euro
Planned
10/12/2016
533.566,68   Euro
Planned
10/12/2017
266.783,34   Euro
Planned
10/12/2018
266.783,34   Euro
Planned
10/12/2019
746.993,35   Euro
Planned
31/03/2020
746.993,35   Euro
Planned
31/03/2021
746.993,35   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 3.841.680,09 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
10/12/2015
533.566,68   Euro
Actual
18/11/2016
533.566,68   Euro
Actual
04/12/2017
266.783,34   Euro
Actual
15/05/2018
266.783,34   Euro
Actual
25/01/2019
480.210,01   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 2.080.910,05 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 3.841.680,09 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 3.841.680,09 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 3.841.680,09 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 2.080.910,05 Euro  
Norma e shpërndarjes : 54%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Olof Palme International Center

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • Olof Palme International Center

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: