===== ERROR =====
Visit of the Ministry of Finance of Republic of Kosovo to Ministry of Finance of Estonia to learn about state budgeting and strategical planning.
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
12.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Besar Dinarama
E krijuar në hapësirën e punës:
Estonia - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/04/2012
Aktiviteti u përditësua më:
20/04/2012
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Visit of the Ministry of Finance of Republic of Kosovo to Ministry of Finance of Estonia to learn about state budgeting and strategical planning.
PMN ID: 
1120101331941

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

14 delegates from Kosovo learning  state budget planning and strategical planning issues
 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15111-Menaxhimi i financave publike (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - FINANCAT PUBLIKE - Menaxhimi publik financiar (auditimi i jashtëm dhe i brendshëm, buxhetet qendrore dhe lokale, monitorimi financiar dhe i thesarit (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Estonia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2009
12.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 12.000 Euro    


 
Gjithsej disbursimet aktuale: 12.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Qeveria e Kosovës

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: