===== ERROR =====
Youth and community in Action – Preventing and Countering Violent Extremism in Kosovo through Youth and Community Engagement
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
93.415 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
93.415 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Venera Ramaj
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
22/02/2019
Aktiviteti u përditësua më:
26/02/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth and community in Action – Preventing and Countering Violent Extremism in Kosovo through Youth and Community Engagement
PMN ID: 
11201034020059

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Preventing and Countering Violent Extremism in Kosovo through Youth and Community Engagement.


Përshkrimi : 

Preventing and Countering Violent Extremism in Kosovo through Youth and Community Engagement.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Aktiviteti është në buxhet


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  06/10/2017
Data fillestare e përfundimit:  06/04/2019
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/06/2018
93.415   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 93.415 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/06/2018
93.415   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 93.415 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 93.415 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 93.415 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Agjencia përfituese
  • Qeveria e Kosovës

Agjencia kontraktuese
  • Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: