===== ERROR =====
"Sewerage Disposal in Southwest Kosovo phase IV" in Peja
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
8.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
5.124.435,68 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Fetanete Kastrati
E krijuar në hapësirën e punës:
Switzerland - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
05/04/2017
Aktiviteti u përditësua më:
06/03/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
"Sewerage Disposal in Southwest Kosovo phase IV" in Peja
PMN ID: 
11201027715692

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overall objectives (impact) of the projects are improvement of the living conditions of the population in Peja (ca. 60'000 inhabitants) and in the downstream localities in Kosovo and further downstream in Albania and the protection of surface and underground water resources. The project will also contribute to the overall economic development of the targeted region.


Përshkrimi : 

The Project involves investment measures in wastewater system on the one hand, and institutional strengthening with the target RWC as well as policy dialogue on the other hand.

It will contain the Investment measures; a. rehabilitation of the sewage network, b. construction of a main transmission line to the envisaged WWTP c. construction of a WWTP; d. Supply of a flushing truck e. Optional measure. The project includes as well the Accompanying measures including the Corporate development component, public relations and policy dialogue / regulatory aspects.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  25/10/2016
Data fillestare e përfundimit:  31/10/2021
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Peja] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
30/11/2016
8.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 8.000.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
19/12/2016
3.150.000   Euro
Actual
19/12/2017
1.974.435,68   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 5.124.435,68 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 8.000.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 5.124.435,68 Euro  
Norma e shpërndarjes : 64%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Komuna e Pejës

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: