===== ERROR =====
DEMOS - Decentralisation and Municipal support Phase II
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
2.134.266,72 Euro
Zotimi total i planifikuar :
2.134.266,72 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
1.067.133,36 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
2.134.266,72 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Mirnije Stublla
E krijuar në hapësirën e punës:
Sweden - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
30/05/2019
Aktiviteti u përditësua më:
31/05/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
DEMOS - Decentralisation and Municipal support Phase II
PMN ID: 
1120103720907

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

DEMOS supports Kosovo in its transition process towards a democratic, decentralised state in which municipalities exercise socially inclusive governance and provide effective services responding to citizens’ priorities and needs.

DEMOS II incentivises and supports the 38 municipalities of the Republic of Kosovo in achieving more democratic local government and better municipal management. It also supports the Government of Kosovo in the development of systemic policies, which are more conducive for decentralised governance.


Përshkrimi : 

DEMOS II incentivises and supports the 38 municipalities of the Republic of Kosovo in achieving more democratic local government and better municipal management. It also supports the Government of Kosovo in the development of systemic policies, which are more conducive for decentralised governance.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

Outcome 1: Municipalities improve their democratic governance by increasingly involving citizens in decision-making, acting more transparently and inclusive of marginalised groups, and applying sound human and financial management practices.

Outcome 2: The policy framework is more conducive for decentralised local governance and better implemented at the central and local level

Outcome 3: The Association of Kosovar Municipalities is effective in advocating on behalf of municipalities and in serving the needs of member municipalities, including continuous capacity building.

 Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  03/12/2018
Data fillestare e përfundimit:  31/08/2022
Data e kompletimit aktual:  31/08/2022
Lokacioni
[Kosova] [Deçan] 2%

[Kosova] [Dragash] 2%

[Kosova] [Ferizaj] 4%

[Kosova] [Fushë Kosova] 2%

[Kosova] [Gjakova] 4%

[Kosova] [Gjilan] 4%

[Kosova] [Gllogovc] 2%

[Kosova] [Graçanica] 2%

[Kosova] [Hani i Elezit] 2%

[Kosova] [Istog] 3%

[Kosova] [Junik] 2%

[Kosova] [Kaçanik] 3%

[Kosova] [Kamenica] 3%

[Kosova] [Klin] 3%

[Kosova] [Kllokot] 2%

[Kosova] [Leposaviq] 3%

[Kosova] [Lipjan] 2%

[Kosova] [Malisheva] 2%

[Kosova] [Mitrovica] 4%

[Kosova] [Mitrovica Veriore ] 4%

[Kosova] [Novobërda] 2%

[Kosova] [Obiliq] 3%

[Kosova] [Partesh] 2%

[Kosova] [Peja] 4%

[Kosova] [Podujeva] 2%

[Kosova] [Prishtina] 5%

[Kosova] [Prizren] 4%

[Kosova] [Rahovec] 3%

[Kosova] [Ranillug] 2%

[Kosova] [Shterpca] 2%

[Kosova] [Shtime] 2%

[Kosova] [Skënderaj] 2%

[Kosova] [Suhareka] 3%

[Kosova] [Viti] 2%

[Kosova] [Vushtrria] 3%

[Kosova] [Zubin Potok] 2%

[Kosova] [Zveçan] 2%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15212-Decentralizimi dhe mbështetja e pushtetit nënkombëtar (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Qeverisja lokale dhe decentralizimi (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - NON-CROSS CUTTING ALLOCATION (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Suedia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
03/12/2018
1.067.133,36   Euro
Planned
01/01/2019
533.566,68   Euro
Planned
01/01/2020
533.566,68   Euro
Subtotal Planned Commitments: 2.134.266,72 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
03/12/2018
1.067.133,36   Euro
Actual
01/01/2019
533.566,68   Euro
Actual
01/01/2020
533.566,68   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.134.266,72 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
03/12/2018
1.067.133,36   Euro
Planned
01/06/2019
533.566,68   Euro
Planned
01/06/2020
533.566,68   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 2.134.266,72 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
10/12/2018
1.067.133,36   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 1.067.133,36 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 2.134.266,72 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 2.134.266,72 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 2.134.266,72 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 1.067.133,36 Euro  
Norma e shpërndarjes : 50%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
 • HELVETAS Swiss Intercooperation & MDA

Agjencia përfituese
 • Komuna e Shtimes
 • Komuna e Skënderajt
 • Komuna e Lipjanit
 • Komuna e Kamenicës
 • Komuna e Gllogovcit
 • Komuna e Shtërpcës
 • Komuna e Ferizajit
 • Komuna e Mamushës
 • Komuna e Vitisë
 • Komuna e Kllokotit
 • Komuna e Graçanicës
 • Komuna e Rahovecit
 • Komuna e Klinës
 • Komuna e Novobërdës
 • Komuna e Pejës
 • Komuna e Vushtrrisë
 • Komuna e Gjakovës
 • Komuna e Gjilanit
 • Komuna e Junikut
 • Komuna e Suharekës
 • Komuna e Prishtinës
 • Komuna e Obiliqit
 • Komuna e Istogut
 • Komuna e Leposaviqit
 • Komuna e Prizrenit
 • Komuna e Mitrovicës
 • Komuna e Ranillugut
 • Komuna e Hanit të Elezit
 • Komuna e Fushë Kosovës
 • Komuna e Kaçanikut
 • Komuna e Dragashit
 • Komuna e Zubin Potokut
 • Komuna e Malishevës
 • Komuna e Podujevës
 • Komuna e Deçanit
 • Komuna e Parteshit

Agjencia kontraktuese
 • Ministria e Administratës Publike
 • Ministria e Ekonomisë dhe Financave

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: