===== ERROR =====
Continued support to the Roma, Ashkalia and Egyptian communities 2018-2021
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
2.774.546,74 Euro
Zotimi total i planifikuar :
2.774.546,74 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
533.566,68 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
2.774.546,74 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Mirnije Stublla
E krijuar në hapësirën e punës:
Sweden - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
30/05/2019
Aktiviteti u përditësua më:
31/05/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Continued support to the Roma, Ashkalia and Egyptian communities 2018-2021
PMN ID: 
1120103720906

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overall goal of the project is to support the Kosovo Government in reducing socio-economic isolation of minority communities and vulnerable host communities and to promote sustainable inter-ethnic livelihood support focused on addressing environmental and gender issues.

The project has three Specific Objectives to support the achievement of the overall goal:

Specific Objective 1: To increase socio-economic development opportunities for the most vulnerable members of the Roma, Ashkali, and Egyptian communities (including women and youth) in South Mitrovicë/a  through vocational trainings and business start-up support provided by the  the Social Business Incubator Foundation (SBIFM).

Specific Objective 2: To enhance integration of Roma, Ashkali and Egyptian in Kosovo, through the further development of the Community Resource Center in Roma Mahalla and the increased engagement and capacity of the LNGOs, community members, and local authorities.

Specific Objective 3: To improve the socio-economic situation of vulnerable minority communities in the municipalities of Zvečan/Zveçan and North Mitrovicë/a municipalities through the generation of socio-economic agriculture opportunities.

 


Përshkrimi : 

DRC proposal is targeted intervention and support to the Roma, Ashkali, Egyptian
communities. Specific socio-economic problems such as widespread social inequality,
stigma and discrimination, poor living standards, little or no employment prospects, poor
health, housing conditions, and reduced access to public services stresses the need for
continuous dialogue with local and central government authorities in order to improve
opportunities for better livelihood of RAE communities.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

Result 1: Enhanced capacity of the SBIFM to continue to serve as an economic community center that supports identified socio-economic needs within Roma, Ashkali, and Egyptian Communities in South Mitrovicë/a through enhanced social and business infrastructure, pre-vocational training support and community-linkages focused on supporting women and environmental initiatives.

Result 2: Increased capacity of the Community Resource Center to continue  as a hub for LNGOs, community members and local authorities to coordinate, advocate and address the current educational and socio-economic needs for Roma, Ashkali, and Egyptian Communities, particularly women, children and youth that are underpinned by inter-ethnic and environmental initiatives.

Result 3: Individuals empowered from the most marginalised minority groups in Zvečan/Zveçan and North Mitrovicë/a, socially and economically, through support provided to small minority producers, processors and traders and creating linkages to wider markets of majority populations.Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  28/03/2018
Data fillestare e përfundimit:  30/09/2022
Data e kompletimit aktual:  30/09/2022
Lokacioni
[Kosova] [Mitrovica] 60%

[Kosova] [Mitrovica Veriore ] 20%

[Kosova] [Zveçan] 20%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 152 - Parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve, paqes dhe sigurisë - 15220 - Ndërtimi i paqes civile, parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Suedia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
28/03/2018
533.566,68   Euro
Planned
01/03/2019
746.993,35   Euro
Planned
01/03/2020
746.993,35   Euro
Planned
01/03/2021
746.993,35   Euro
Subtotal Planned Commitments: 2.774.546,74 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
28/03/2018
533.566,68   Euro
Actual
01/03/2019
746.993,35   Euro
Actual
01/03/2020
746.993,35   Euro
Actual
01/03/2021
746.993,35   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.774.546,74 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
28/03/2018
533.566,68   Euro
Planned
01/03/2019
746.993,35   Euro
Planned
01/03/2020
746.993,35   Euro
Planned
01/03/2021
746.993,35   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 2.774.546,74 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
10/04/2018
533.566,68   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 533.566,68 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 2.774.546,74 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 2.774.546,74 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 2.774.546,74 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 533.566,68 Euro  
Norma e shpërndarjes : 19%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Këshilli Danez për Refugjatë

Agjencia përfituese
  • Komuna e Mitrovicës
  • Komuna e Zveçanit

Agjencia kontraktuese
  • Ministria për Komunitete dhe Kthim
  • Ministry of Labor and Social Walfare

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: