===== ERROR =====
Transformational Leadership Program- Scholarships and Parnerships
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
13.200.665,56 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
14.463.277,39 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Aferdita Nimani
E krijuar në hapësirën e punës:
USAID - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
20/05/2016
Aktiviteti u përditësua më:
30/09/2020
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Transformational Leadership Program- Scholarships and Parnerships
PMN ID: 
1120101512056

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The program will support a minimum of 185 full scholarships for U.S.-based Master’s degree programs, as well as 160 professional certificates over the course of the program’s five-year duration.  Supported areas of study include: Rule of Law, Engineering, Public Administration, Agriculture, Business Management, Finance, Economics, Information Systems, Education, Gender, and Interdisciplinary Studies.

 

Key Objectives:

-       Coordinated, collaborative oversight of the Transformational Leadership initiative through an advisory committee

-       Kosovo citizens receive U.S. post-graduate degrees and professional certification

-       Improved university management and pedagogy in selected faculties of the University of Prishtina and/or other universities through partnerships and exchanges with American universities


Përshkrimi : 

The primary purpose of the program is to increase the number of educated professionals to strengthen Kosovo’s dynamic transition to a democratic, free market economy. Participatory democracy values—such as personal responsibility, accountability, entrepreneurship, and public action—have yet to be fully absorbed and practiced by Kosovar society. Until these values are embedded in the culture, Kosovo’s development as a vibrant society may be jeopardized. Future leaders will be developed in critical areas that support diplomatic and assistance priorities identified by the Kosovo and U.S. governments.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  26/02/2014
Data fillestare e përfundimit:  25/06/2019
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 111 - Edukimi - Niveli nuk është specifikuar (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi i lartë, hulumtimi dhe inovacioni (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
26/02/2014
6.076.542,35   Euro
Actual
26/02/2014
1.308.436,6   Euro
Actual
18/06/2015
438.442,65   Euro
Actual
18/06/2015
1.266.781,83   Euro
Actual
18/06/2015
1.403.016,49   Euro
Actual
18/06/2015
350.754,12   Euro
Actual
20/06/2017
1.202.981,9   Euro
Actual
23/04/2018
1.153.709,62   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 13.200.665,56 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/06/2014
177.924,38   Euro
Actual
30/09/2014
624.583,88   Euro
Actual
31/03/2015
489.676,01   Euro
Actual
30/06/2015
527.307,18   Euro
Actual
30/09/2015
1.251.440,36   Euro
Actual
31/12/2015
1.478.090,17   Euro
Actual
31/03/2016
1.281.812,21   Euro
Actual
30/06/2016
466.348,07   Euro
Actual
30/09/2016
1.433.469,12   Euro
Actual
31/12/2016
1.403.383,92   Euro
Actual
31/03/2017
1.310.821,8   Euro
Actual
30/09/2017
605.135,78   Euro
Actual
31/12/2017
35.938,05   Euro
Actual
25/05/2018
3.377.346,47   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 14.463.277,39 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 13.200.665,56 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 14.463.277,39 Euro  
Norma e shpërndarjes : 110%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: