===== ERROR =====
2019/414-237 - Innovation for resilient media and citizen engagement
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
400.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
173.831 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Lumnije Tahiri-Bullatovci
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
24/01/2020
Aktiviteti u përditësua më:
07/10/2020
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
2019/414-237 - Innovation for resilient media and citizen engagement
PMN ID: 
11201036222348

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overall of action is to increase understanding of the public on the issues that directly affect their lives through linking media production and think-tank research and analysis to produce accessible, innovative and professional media.


Përshkrimi : 

The overall of action is to increase understanding of the public on the issues that directly affect their lives through linking media production and think-tank research and analysis to produce accessible, innovative and professional media.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2019/414-237]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  23/12/2019
Data fillestare e përfundimit:  30/06/2022
Data e kompletimit aktual:  30/06/2022
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15153 - Media dhe lirija e rrjedhjes së informacionit (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
23/12/2019
400.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 400.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
26/12/2019
173.831   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 173.831 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 400.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 173.831 Euro  
Norma e shpërndarjes : 43%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Zyra e Bashkimit Evropian

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
aferdita tahiri -