===== ERROR =====
2019/414-002 (EU-Community Stabilisation Programme Phase IV (EU-CSP IV)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
2.500.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
986.325 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Lumnije Tahiri-Bullatovci
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
17/12/2019
Aktiviteti u përditësua më:
07/10/2020
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
2019/414-002 (EU-Community Stabilisation Programme Phase IV (EU-CSP IV)
PMN ID: 
11201036222160

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overall objective of the EU-CSP Phase IV is to facilitate creation of an inclusive multi-ethnic society in Kosovo, through socio-economic stability and community development initiatives. The action aims to create viable income and employment oppurtunities with full access to all minority communities in Kosovo ensuring their sustainable (re)integration, promoting durable community stability and cohesion, and reducing migration push factors.


Përshkrimi : 

The overall objective of the EU-CSP Phase IV is to facilitate creation of an inclusive multi-ethnic society in Kosovo, through socio-economic stability and community development initiatives. The action aims to create viable income and employment oppurtunities with full access to all minority communities in Kosovo ensuring their sustainable (re)integration, promoting durable community stability and cohesion, and reducing migration push factors.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2019/414-002]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  16/12/2019
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2023
Data e kompletimit aktual:  30/06/2022
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 152 - Parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve, paqes dhe sigurisë - 15220 - Ndërtimi i paqes civile, parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
16/12/2019
2.500.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.500.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
17/12/2019
986.325   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 986.325 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 2.500.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 986.325 Euro  
Norma e shpërndarjes : 39%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Organizata Ndërkombëtare për Migrim

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
aferdita tahiri -
Aferdita Tahiri - Aferdita.TAHIRI@eeas.europa.eu ;