===== ERROR =====
IPA 2015- Improving farming technology and new facility capacities under best farm’s standard
Izvozi na PDF Izvozi na Word
Informacija o Finansiranju  (Euro)
Ukupna Aktuelna Obaveza:
159.500 Euro
Ukupna Planirana Obaveza:
0 Euro
Ukupne Aktuelne Isplate:
0 Euro
Ukupne Planirane Isplate:
0 Euro
Dodatne Informacije
Aktivnost je Kreirana Od:
Zoran Kovacevic
Kreirano u radnom prostoru:
European Union Office - Tim
Računanje:
Ne
Aktivnost je Kreirana Na:
31/01/2020
Aktivnost je ažurirana na :
07/10/2020
 
Identifikacija
Naslov Projekta: 
IPA 2015- Improving farming technology and new facility capacities under best farm’s standard
PUP ID: 
11201036422423

Status:  U toku
Razlog Statusa: 
Ciljevi: 

Increase milk production capacities through introduction of new equipment


Opis: 

Improving farming technology and new facility capacities


Povezani Projekti: 

Rezultati: 


Budžet
Aktivnost je Bez Budžeta


Organizacije o Finansiranju i ID-evi o Unutrašnjem Projektu: 
  • [European Union Office 2019/ 413-193]

Planiranje

Aktuelni Datum Početka:  12/12/2019
Originalni Datum Završetka :  30/09/2021
Aktuelni Datum Završetka: 
Lokacija
[Kosovo] 100%

Nivo Implementacije: Nacionalna

Mesto Implementacije: Država

Sektori
Sektor OECD/DAC
DAC-CRS Sector Scheme - 311 - AGRICULTURE - 3119 - Agriculture (Sub-sector) - 31120 - Agricultural development (100.0)%

Sektor Radne Grupe
Sector Working Group - OTHER (100.0)%

Finansiranje
Ime Organizacije : European Union Office
Organization Role : donator
Vrsta Pomoći : Grant
Finansijski Instrument : Projekat (PRO)
Aktuelne Obaveze
Actual
12/12/2019
159.500   Euro
POD-AKTUELNE OBAVEZE: 159.500 Euro    


 
UKUPNE AKTUELNE OBAVEZE: 159.500 Euro  
Povezani Dokumenti
Povezane Organizacije
Agencija za Implementaciju
  • European Union Office

Korisnička Agencija
  • N/A Beneficiary Organization

Agencija za Ugovaranje
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Kontakt Informacije
Kontakt Informacija Donatorskog finansiranja: 
Aferdita Tahiri - Aferdita.TAHIRI@eeas.europa.eu ;