===== ERROR =====
IPA 2016 - Financial audit of Service Contract 329-499 and 331-343
Izvozi na PDF Izvozi na Word
Informacija o Finansiranju  (Euro)
Ukupna Aktuelna Obaveza:
21.533 Euro
Ukupna Planirana Obaveza:
0 Euro
Ukupne Aktuelne Isplate:
21.532 Euro
Ukupne Planirane Isplate:
0 Euro
Dodatne Informacije
Aktivnost je Kreirana Od:
Aferdita Tahiri
Kreirano u radnom prostoru:
European Union Office - Tim
Računanje:
Ne
Aktivnost je Kreirana Na:
22/08/2017
Aktivnost je ažurirana na :
11/01/2021
 
Identifikacija
Naslov Projekta: 
IPA 2016 - Financial audit of Service Contract 329-499 and 331-343
PUP ID: 
112010416121

Status:  Završeno
Razlog Statusa: 
Ciljevi: 

Financial audit of Service Contract 329-499 and 331-343


Opis: 

External audit of the service contracts


Povezani Projekti: 

Rezultati: 


Budžet
Aktivnost je Bez Budžeta


Organizacije o Finansiranju i ID-evi o Unutrašnjem Projektu: 
  • [European Union Office 2017/382-237]

Planiranje

Aktuelni Datum Početka:  10/07/2017
Originalni Datum Završetka :  14/01/2018
Aktuelni Datum Završetka: 
Lokacija
[Kosovo] 100%

Nivo Implementacije: Nacionalna

Mesto Implementacije: Država

Sektori
Sektor OECD/DAC
DAC-CRS Sector Scheme - 910 - ADMINISTRATIVE COSTS OF DONORS - 9109 - Administrative costs of donors (Sub-sector) - 91010 - Administrative costs (100.0)%

Sektor Radne Grupe
Sector Working Group - OTHER (100.0)%

Finansiranje
Ime Organizacije : European Union Office
Organization Role : donator
Vrsta Pomoći : Grant
Finansijski Instrument : Projekat (PRO)
Aktuelne Obaveze
Actual
10/07/2017
21.533   Euro
POD-AKTUELNE OBAVEZE: 21.533 Euro    
AKTUELNA ISPLATA:
Actual
22/01/2018
10.766   Euro
Actual
22/02/2018
10.766   Euro
POD-AKTUELNA ISPALTA: 21.532 Euro    


 
UKUPNE AKTUELNE OBAVEZE: 21.533 Euro  
Ukupne Aktuelne Isplate: 21.532 Euro  
Stopa dostave: 100%
Povezani Dokumenti
Povezane Organizacije
Agencija za Implementaciju
  • Moore Stephens LLP

Korisnička Agencija
  • N/A Beneficiary Organization

Agencija za Ugovaranje
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Kontakt Informacije
Kontakt Informacija Donatorskog finansiranja: 
Philip Mellish - philip.mellish@eeas.europa.eu ;