===== ERROR =====
IPA 2015 - Construction of the biomass heating plant with cogeneration technology CHP in Gjakova/Djakovica
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
13.978.180 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
11.671.151 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Vlora Ternava
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/02/2019
Aktiviteti u përditësua më:
11/05/2021
 
Requested activity version was not the latest version. Preview switched to showing the last version!
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2015 - Construction of the biomass heating plant with cogeneration technology CHP in Gjakova/Djakovica
PMN ID: 
11201036319814

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Construction of a biomass based heating plant for the beneficiary 'District Heating Company of Gjakova/Djakovica' that will produce heating for the city and a small capacity of electricity.


Përshkrimi : 

The  project includes design and construction of a biomass based heating plant for the beneficiary 'District Heating Company of Gjakova/Djakovica' that will produce heating for the city and a small capacity of electricity.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2019/404-683]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  31/01/2019
Data fillestare e përfundimit:  10/02/2022
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI - 2309 - Gjenerimi dhe furnizimi me energji (nën-sektor) - 23070 - Biomasa (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/01/2019
13.978.180   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 13.978.180 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
29/05/2019
1.344.954   Euro
Actual
09/10/2019
521.169   Euro
Actual
22/09/2020
4.169.359   Euro
Actual
13/01/2021
2.084.679   Euro
Actual
22/04/2021
2.864.452   Euro
Actual
22/04/2021
686.538   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 11.671.151 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 13.978.180 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 11.671.151 Euro  
Norma e shpërndarjes : 83%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Zyra e Bashkimit Evropian

Agjencia përfituese
  • Ministry of Economic Development

Agjencia kontraktuese
  • Komuna e Gjakovës

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Aferdita Tahiri - Aferdita.TAHIRI@eeas.europa.eu ;