===== ERROR =====
Youth Employment and Entrepreneurship in Kosovo-UNICEF
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
51.731,92 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
49.659,78 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Anton Selitaj
E krijuar në hapësirën e punës:
UNDCO / UNKT - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
05/04/2013
Aktiviteti u përditësua më:
05/04/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth Employment and Entrepreneurship in Kosovo-UNICEF
PMN ID: 
1120101273793

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Increased employability, economic opportunities and participation in institutional decision-making processes for Kosovo’s youth


Përshkrimi : 

Kosovo’s youth empowered and enabled to make a successful transition from educational to professional life through partnership with academia and the private sector


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  30/11/2012
Data fillestare e përfundimit:  30/11/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 130 - POLITIKAT E POPULLSISË / PROGRAMET DHE SHËNDETËSIA RIPRODHUESE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Austriake për Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2013
51.731,92   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 51.731,92 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
31/12/2013
49.659,78   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 49.659,78 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 51.731,92 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 49.659,78 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 100.0 %

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: