===== ERROR =====
Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
4.724.653,1 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Alexander Gupman
E krijuar në hapësirën e punës:
Other USG - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
05/04/2010
Aktiviteti u përditësua më:
25/08/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training
PMN ID: 
11201061480

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Departamentit amerikan i Drejtësisë ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/10/2002
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit:

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15130-Zhvillimet ligjore dhe gjyqësore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT - Gjyqësori (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Departamentit amerikan i Drejtësisë
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
30/09/2008
1.410.636,2   Euro
Actual
30/09/2009
1.399.188,47   Euro
Actual
30/09/2010
1.914.828,43   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 4.724.653,1 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 4.724.653,1 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Departamentit amerikan i Drejtësisë

Agjencia përfituese
  • Departamentit amerikan i Drejtësisë

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: