===== ERROR =====
ICITAP: Community Policing/Community Safety Action Teams
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
743.241,01 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Elska Vuong
E krijuar në hapësirën e punës:
Other USG - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
05/04/2010
Aktiviteti u përditësua më:
25/08/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
ICITAP: Community Policing/Community Safety Action Teams
PMN ID: 
112010116481

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Departamentit amerikan i Drejtësisë ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  15/12/2009
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Gjakova] 10%

[Kosova] [Gllogovc] 10%

[Kosova] [Istog] 10%

[Kosova] [Junik] 10%

[Kosova] [Klin] 10%

[Kosova] [Leposaviq] 10%

[Kosova] [Prishtina] 10%

[Kosova] [Shtime] 10%

[Kosova] [Viti] 10%

[Kosova] [Vushtrria] 10%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15130-Zhvillimet ligjore dhe gjyqësore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT - Gjyqësori (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Departamentit amerikan i Drejtësisë
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2008
242.651,14   Euro
Actual
01/01/2009
256.278,83   Euro
Actual
01/01/2010
244.311,04   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 743.241,01 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 743.241,01 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: