===== ERROR =====
ICITAP - Law Enforcment Information Management (IT)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
4.305.381,73 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Alexander Gupman
E krijuar në hapësirën e punës:
Other USG - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
06/04/2010
Aktiviteti u përditësua më:
12/04/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
ICITAP - Law Enforcment Information Management (IT)
PMN ID: 
11201061486

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Upgrade and build out the KP’s microwave canopy to properly network the entire KP, including all border crossing points (BCPs), regional directorates, and municipal stations, and the KP Central Command.  Equip the KP data center and train KP officers and other GOK to build and maintain the network.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2010
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15130-Zhvillimet ligjore dhe gjyqësore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT - Gjyqësori (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Departamentit amerikan i Drejtësisë
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet aktuale
Actual
01/04/2010
4.305.381,73   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 4.305.381,73 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 4.305.381,73 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Departamentit amerikan i Drejtësisë

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: